Гръцкият бизнес съвет в България (HBCB) е частна неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2005 г., която предлага мрежа от контакти, взаимопомощ и обмен на информация. Организацията представлява интересите на своите членове и поема ролята за подпомагане на търговията и инвестициите между България и Гърция.

Основната ѝ цел е да насърчи взаимния диалог между ключовите правителствени и бизнес фигури по начин, който насърчава развиване на икономическите политики в двете страни.