Endeavour е глобална организация с мисията да ръководи високо въздействащото предприемаческо движение. Endeavor е основан с вярването, че създаването на работни места, иновативността и цялостният просперитет процъфтяват там, където има стабилна подкрепа за предприемачите с голямо въздействие. Endeavor определя предприемачите с голямо въздействие като такива с най-големи идеи, най-голям потенциал за постигане на значим мащаб и способността да вдъхновяват, наставляват и реинвестира в следващото поколение. Днешните предприемачи с голямо въздействие често правят иновации чрез технологични платформи, продукти и услуги, създавайки работни места за бъдещето.

Endeavour е също така и лидер в световен мащаб, който демонстрира защо предприемачеството с голямо въздействие има значение и как важни иновации могат да произхождат от всяка точка на света. Успешните предприемачи с голямо въздействие генерират мултиплициращ ефект. Младите хора навсякъде, независимо от мястото на раждане или произход, чуват техните истории и започват да вярват, че и те могат да мечтаят смело, мащабно и да трупат успеха си напред. Крайната цел на Endeavor е по-справедливо и проспериращо бъдеще за всички.

През 2015 г., адв. Стефан Гугушев, основател и управляващ партньор на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е избран за член на Борда на директорите на Endeavour България.