Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е водещата бизнес организация в България, промотираща ценностите на корпоративната социална отговорност (КСО). Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, които развиват бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен начин. Това е платформа за обмяна на добри практики и идеи за развитие на бизнес и социалната среда в България. Ангажира и приобщава ключови фигури от политиката, бизнеса, дипломацията, неправителствения сектор и медиите, за да трансформират заедно обществото. Форумът е асоцииран с Международния форум на бизнес лидерите (МФБЛ).

Основан е на 6 ноември 1998 година в София от 12 водещи международни и български компании и неправителствени организации, вдъхновени от идеята за етичен бизнес, от президента Петър Стоянов и Н.В. Принца на Уелс. 

Стремежът на БФБЛ е:

  • да насърчава социално отговорните бизнес практики, които са от полза едновременно за бизнеса и обществото
  • да разработва проекти и програми, които показват как бизнесът, правителството и гражданското общество се справят успешно с разнообразни социални проблеми като работят заедно
  • да подпомага обединяването на ресурси по партньорски проекти с цел разширяването на мащаба и постигането на максимален ефект
  • да се обменят идеи, информация и опит по въпросите на социално отговорните бизнес практики и партньорски дейности на местно и международно ниво, за да насърчава следването им
  • да съдейства за изграждане на лидерски и управленски умения в тази област