Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) е частна асоциация на компании с интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата, заедно със своите членове и партньори, е активна платформа за обмен на пазарна информация, бизнес контакти и опит, като фокусът й е върху една основна цел: да помогне своите членове и клиенти в техния устойчив растеж.

Бизнес общността й се допълва и от партньорствата, които създават с организации със сходни на техните интереси и ценности. Сред тях са мрежата на Българската търговско промишлена палата; връзките й с другите двустранни камари в България и Румъния, BNI България, BNI Румъния, Международната асоциация Pro Danube International, мрежата EURES.

Социална мисия и корпоративна отговорност на БРТПП е Българо-румънския детски фонд, създаден по инициатива на Палатата през 2017 г. Той предоставя възможности на българските и румънските деца да се срещат, играят и учат заедно, да създават приятелства и да преодолеят всички културни бариери, които биха могли да съществуват в бъдеще. Всички компании, членуващи в Палата,  подпомагат дейността Фонда чрез заплащане на годишния си членски внос.