Второто издание на Доклада за сектора на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа бе публикувано!

SeeNext си партнира с Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" и други организации, в множество юрисдикции, за да изготви ВЕИ доклада.  Той съдържа полезна информация за развитието на сектора на възобновяемите енергийни източници в различни държави, включително България, Хърватия, Гърция, Румъния, Словения и Сърбия. Докладът съдържа кратко въведение, както и задълбочен анализ на тенденции и прогнози в сектора.

Докладът е задължително четиво за всеки, който се интересува от възобновяемите енергийни източници и тяхното въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло.

За да изтеглите пълния доклад, моля, посетете следния линк:

Renewable Energy in Southeast Europe | 2024 edition | SeeNext