Цветелина Паскова, адвокат в Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", е автор на статия, публикувана в списание CEE Legal Matters, със заглавие "Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта - какво представлява и кого засяга".
 
 
Статията се състои от кратък анализ на Директивата, като започва с необходимия контекст на нейното създаване и някои подробности относно прилагането и в правните рамки на държавите - членки на ЕС. Тъй като целта на директивата е хармонизиране на рамката за корпоративно отчитане на ESG, тя ще задължи дружествата, попадащи в нейния обхват, да разкриват информация за това как факторите, свързани с устойчивостта, влияят върху тяхната дейност, както и информация за това как техният бизнес модел влияе върху горепосочените фактори.
 
Адвокат Паскова също така предоставя кратка информация за промените, които директивата ще внесе в настоящия модел, както и за конкретните организации, които ще попаднат в обхвата задължените лица. Статията завършва с ролята на директивата в контекста на Регламента за устойчиво финансово оповестяване и Регламента за таксономията.
 
Каним ви да прочетете цялата статия, като последвате връзката:
The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – What It Is and Whom It Concerns (ceelegalmatters.com)