Представяме ви новата статия на адв. Антония Маркова, Партньор, и г-н Тихомир Рачев, Консултант, в списание CEE Legal Matters, в която накратко разглеждат най-новите методически указания на Агенцията за обществени поръчки, относно прилагането на изключението за ин-хаус поръчките в българското право.

Статията разглежда стандартните практики в България и степента им на съответствие с действащото европейско законодателство. Изтъква се значението на прозрачността на договорите, подписани по обществени поръчки, за да може да бъде реализирана допълнителна сигурност по отношение изразходването на европейски средства. Обръща се и специално внимание на законодателните изключения и са изложени ясни препоръки за това как българското правителство може да даде повече яснота дали средствата се изразходват по законен начин.

Повече по темата можете да прочетете тук:

https://ceelegalmatters.com/magazine-articles/8285-issue-9-4/20381-bulgaria-more-clarity-in-the-field-of-in-house-public-procurement-contracts