След повече от 5 години успешно партньорство, адв. Виктор Гугушев бе поканен за член на Настоятелството на Фондация "За Нашите Деца".

Виктор Гугушев винаги е бил съпричастен към грижата за децата в риск и техните семейства, дарявайки средства за различни ключови проекти на Фондацията, като създаване на сензорна зала за деца с трудности в развитието. Включва се в благотворителни събития и кампании, както и подкрепя Фондацията с експертизата си по правни въпроси и застъпнически активности. През цялото време адв. Виктор Гугушев сътрудничи и в лично качество, като през 2023 г. става част от Консултативния  ѝ съвет. 

Подкрепата на младото поколение винаги е била коренна ценност за екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Убедени сме, че чрез новата си позиция адв. Виктор Гугушев ще допринесе тази култура към бъдещите проекти на фондацията.