Преглед на алтернативните източници на финансиране в България

Адв. Даниела Петкова, Партньор, заедно с адв. Севделина Рабухчиева, Старши консултант, правят преглед на начини на финансиране извън традиционните в статия в специализираното издание CEE Legal Matters.

В България много компании се сблъскват със затруднения при търсенето на банково финансиране поради по-строги изисквания. Това е една от причините да се търсят различни алтернативни източници на финансиране.
Фондовете за рисков капитал (т.нар. Venture Capital Funds) се превръщат в жизнеспособна алтернатива, предлагаща дългосрочно увеличаване на стойността на инвестицията и подкрепа на бързоразвиващи се предприятия. Бизнес ангели, краудфъндинг платформи, публично предлагане на ценни книжа също допринасят за улесняване на финансирането в рамките на start-up екосистемата.
Цялата статия може да откриете ТУК.