Лазара Причкапова е седмият победител в категорията „Право" на кампанията "Обядвай с шефа на..." на To The Top Agency.

Кампанията цели да срещне млади амбициозни хора с лидерите във водещи бизнеси в страната в една по-неофициална среда, където лесно да говорят както за бизнеса и кариерното развитие, така и за по-житейски теми.

Обяд между старши партньор адв. Виктор Гугушев и Лазара се проведе на  06.02.2024, в хотел ИнтерКонтинентал София.

Лазара Причкапова следва две специалности паралелно, „Право“ и “Счетоводство и одит”, в два различни университета, като също така е намерила и време за няколко работни стажа. Академичните ѝ усилия, комбинирани с натрупания трудов опит я отличават като млад български талант.

Една от социалните цели на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е да помогне на следващото поколение талантливи българи, затова срещите ни с хора като Лазара ни мотивират да продължаваме да подкрепяме такива инициативи.