На пръв поглед разпоредбите от Кодекса на труда за съкращаване на служители при “закриване на част от предприятието” изглеждат ясно описани –работодателят следва да връчи предизвестие на работника за прекратяване на трудовия договор в съответствие със закона и съгласно вече установената процедура. Често при сливания и придобивания работодателите използват точно тази разпоредба за да съкратят  служителите си. На практика обаче, се оказва, че това е казус с противоречиви решения в съдебната практика.

На 26 октомври 2021 г. Общото събрание на Върховния касационен съд излезе с решение № 5/2019, което разяснява този специфичен казус свързан с трудовото право.

Дафинка Стойчева, Старши Партньор, пише повече по темата:

https://ceelegalmatters.com/magazine-articles/8426-issue-9-8/21389-bulgaria-supreme-court-provides-clarity-on-layoff-labor-regulation