За трета поредна година, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ екслузивно допринесе към престижната правна публикация „Getting the Deal Through” на Lexology в раздела за „Възобновяема енергия“. Адв. Стефан Гугушев, управляващ съдружник, и адв. Костадинка Делева, ръководител отдел „Енергийно право, капиталови пазари и чуждестранни инвестиции“ в кантората, приложиха своят дългогодишен опит и задълбочена експертиза за изготвянето на раздела в частност за българския пазар.

Наръчникът предлага преглед на правните рамки в този сектор за 15 юрисдикции по света, разглеждайки политики, правни структури и състоянието на сектора на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб. Българската секция на изданието предоставя детайлен преглед на редица въпроси в тази сфера, като  политики за разработване, финансиране, експлоатация и продажба на енергия от възобновяеми източници, държавни стимули, очаквани законодателни предложения и много други теми, свързани с непрекъснато развиващ и разрастващ се сектор на възобновяемите енергийни източници.

Представителна част от анализа може да откриете тук:

https://gugushev.com/uploads/manager/source/2023%20Renewable%20Energy%20-%20Bulgaria.pdf