От 23 ноември 2021 г. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ става Съветник на пазарът за растеж BEAM.

BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Основната му цел е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании.

За Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” присъединяването към кръга от съветници на пазар BEAM е естествено продължение на нашата работа, тъй като екипът ни притежава значителен опит в правното обслужване на дружества, които целят растеж в публични компании, както и на инвестиционни посредници, а също така кантората консултира множество български предприемачи, които развиват бизнесите си с големи темпове.

Скоро очаквайте по-обстоен преглед и представяне на възможностите на пазара от нашия партньор и ръководител отдел „Енергийно право, капиталови пазари и чуждестранни инвестиции“ – адв. Костадинка Делева.