Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ имаше удоволствието да подкрепи едно от най-големите бизнес събития за годината – European Business Networking Evening 2021. Събитието се проведе на 24 юни в София Тех Парк и даде платформа за контакт и обмяна на опит, информация и добри практики на членовете на дванадесет европейски търговски камари.

Събитието беше уважено от г-жа Калина Константинова – Изпълнителен директор на Търговските камари и Заместник-министър на икономиката, която откри проявата и г-н Стамен Янев – изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.

Целта на организаторите беше да съберат в приятелска атмосфера водещи компании от различни браншове и да им дадат възможност да възобновят директната комуникация по между си, да обменят актуална информация за ситуацията на пазара след промените внесени от пандемията от Covid-19 и да създадат нови контакти.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ благодари на партньорите си Българо-Румънската Търговско-Промишлена Палата за предоставената възможност да подкрепим този значим форум, който вярваме, че ще даде нов положителен тласък на бизнес сътрудничество.