Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ разшири своя партньорски екип. Повишени в „Партньор“ бяха:
 
Всеки един от тях е доказал своя опит, експертиза и лидерски умения, а зад гърба си има над 15-годишен опит в конкретната сфера, консултирайки някои от най-значителните клиенти, сделки и проекти на нашия пазар.
С тези промени кантората цели още повече да затвърди практиката на вътрешно развитие на своите кадри и демонстрирането на равнопоставени възможности за развитие на нашите служители.
Детайлна информация за всеки един от новите партньори, както и за отделите, които оглавяват, може да откриете на сайта ни: https://gugushev.com/team
Пожелаваме успех на нашите колеги и благодарим, че избрахте да растем заедно!