Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира мажоритарните акционери в „Ремикс Глобъл“ АД и компанията, която e сред водещите онлайн магазини за second hand и outlet мода в Европа, относно окончателното споразумение за продажбата на акциите от капитала на Ремикс на ThredUp Inc., една от най-големите онлайн платформи за препродажба на дамско и детско облекло, обувки и аксесоари. Правният екип на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ включваше адв. Стефан Гугушев, Управляващ партньор, адв. Димитринка Методиева, Старши партньор, и адв. Даниела Петкова, Ръководител отдел „Корпоративно и данъчно право“ в кантората.

Очаква се придобиването да приключи преди края на 2021 г., като приключването на сделката е предмет на обичайни условия при приключване, както и на някои специфични за сделката условия. Стойността на сделката е приблизително 28,5 милиона щатски долара и 6,5 милиона щатски долара в ограничени дялови единици, които се придобиват в срок от четири години.

„Ремикс Глобъл“ АД е една от водещите европейски компании за препродажба на дрехи и аксесоари, работеща на девет пазара в Централна и Източна Европа, целяща да намали вредното въздействие върху околната среда на модната индустрия и да насочи потребителите към кръговата икономика.