На 09.11.2022, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, представенo от Мариян Иванов, имаше удоволствието да присъства на конференция на тема „Умни градове и дигитализация“ в Launchee. Събитието, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) с подкрепата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), набра над 60 участника онлайн и на място.

Д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, откри събитието, като дефинира интелигентният град като място, в което традиционните мрежи и услуги стават по-ефективни с помощта на цифрови решения в полза на гражданите и бизнеса. Като част от Дирекция „Политики и анализи“ на Министерството на иновациите и растежа, главен експерт Николай Карамихов имаше възможността да представи определени части от българската стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Редица от други компании и организации също представиха модернизацията на труда си, като някои от главните теми засегнати по време на събитието включваха обслужване на въздушното движение, системи за предотвратяване на сблъсък между автомобили, дигитализация на сметосъбирането, както и иновации в опазването на недвижимото културно наследство.