Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира клиента по различни въпроси в сферите на данъчното и трудовото право.