Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителството на клиента, водещ български производител на козметика с повече от 25 години опит, в административни опозиционни производства и свързаните съдебни производства срещу заявки за регистрация на търговски марки и нерегистрирани като търговски марки знаци, на база реално търговско използване.