Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя консултации на българското дружество, стремящо се да придобие водещи компании в сферата на небанковите финансови услуги и да се превърне в един от най-бързо развиващите се доставчици на небанкови финансови услуги в Централна и Източна Европа, по придобиването на „Свеа Файнънс България“ ООД, компания, част от „Кредитекспрес Интернешънъл Груп“, специализирана в покупката на дългове и събирането на вземания. Работата включва определяне на условията за приключване на сделката на база на извършения правен и финансов анализ на дружеството, предмет на придобиване, изготвяне и преговори по договора за покупко-продажба на дялове, изготвяне на документи по приключване на сделката.