Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъществява процесуално представителство на дружеството във връзка с редица съдебни дела, свързани с договори за банков кредит, процедури за принудително изпълнение и съдебни искове за отмяна на сделки за дарение на имущество.