Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Инфомед България“ и „Инфомед Лимитид“ по отношение на участието им в обществени поръчки за внедряването на софтуер за управление на болнични заведения.