Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента по различни въпроси в сферата на корпоративното и данъчно право, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR).