Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Грийнлайф АД,  водеща строителна компания, специализирана в изграждането на жилищни и ваканционни комплекси. Екипът на кантората предостави пълно правно обслужване на клиента в ежедневната му дейност, включително консултации (структуриране на сделката, правен анализ на собствеността, приключване на сделката) по два големи проекта – Айвазовски парк в гр. Поморие с приблизителна стойност 20 милиона евро и друг проект, в центъра на София, в близост до Южен парк, на приблизителна стойност 10 милиона евро. Не на последно място, Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство на клиента по административни дела, свързани с издаването, обжалването и изпълнението на административни актове в областта на регулацията на туризма, издавани от компетентните държавни органи.