Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъщетвява процесуално  представителство на клиента пред всички съдебни инстанции по  различни съдебни спорове за собственост върху имоти; обезщетение за ползване на имот; анулиране на предварителен договор и придобиване на имот по давност.