Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на WNESS TV, в това число консултиране и изготвяне на различни документи, свързани с права на интелектуална собственост, продуктово позициониране и реклама,  лицензионни договори и договори за реклама с медийни агенции, чуждестранни и местни програми и уебсайтове.