Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави правно съдействие на клиента във връзка с сключване и изпълнение на извънсъдебно споразумение за дължими плащания по сключени договори за обществени поръчки с правителството на Египет.