Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с разработването на нов онлайн електронен магазин за луксозни модни продукти. Кантората подкрепя клиента по този проект от самото му начало. Нашето съдействие включва консултации по време на разработването на концепция за марката, регистрирането на търговската марка в EUIPO и по Мадридската система при WIPO, съдействие с уреждането на различните взаимоотношения с автори, дизайнери, фотографи, уеб дизайнери и т.н., изготвяне на различни общи условия и политики, както и съдействие с целия процес по защита на личните данни.