Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно и извънсъдебно съдействие на клиента във връзка с дела, свързани с:

  • трудови въпроси;
  • бизнес консултации за плащания по договори за управление с международни елементи;
  • обезпечителни и изпълнителни производства;
  • спиране изпълнението на съдебно решение.