Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ e предоставяло съдебно и извънсъдебно съдействие на клиента във връзка с дела, свързани с трудови въпроси и бизнес консултации за плащания по договори на управление с международни елементи; обезпечителни и изпълнителни производства, както и за спиране изпълнението на съдебно решение.