Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешното съдейства за учредяването на Фонда през юни 2018 г. и оттогава ние продължаваме да им предоставяме широк спектър от правни услуги в областта на корпоративното управление, трудовото право, данъчното право, регулаторното и договорното право. Предоставяхме съвети по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR).