Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира клиента във връзка с правните и техническите аспекти в търсенето на патентна закрила в национален и в международен план. Също така, кантората предоставя правно съдействие при попълването на заявление за полезен модел.