Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на клиента, транспортно и логистично дружество, както и неговите дъщерни дружества, предоставяйки правни услуги, свързани с недвижими имоти, корпоративно, договорно и данъчно право.