Адвокатско дружество “Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с продажба на всички негови дяловете в българско дружество за производство на високоспециализирано машинно оборудване.