Юлита е адвокат с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ като асоцииран адвокат през 2019 г. и в това качество консултира клиентите на кантората по корпоративни въпроси и съдейства при разрешаване на различни търговскоправни и облигационни казуси. Юлита отговаря за всички въпроси в областта на мерките срещу изпиране на пари. Проследява и анализира темата относно правните аспекти на дейностите, свързани с виртуални валути и блокчейн технологиите

 

Професионален опит :

 • Обслужване на корпоративни клиентии изготвяне на документация за всякакви промени в основните им дружествени обстоятелства;
 • Консултиране и подпомагане търговската дейност на дружествa при установяване на договорните им отношения с местни и чуждестранни клиенти;
 • Изготвяне на документи и договори във връзка с текущата дейност на сдружения в частна и обществена полза;
 • консултиране и съдействие на международни клиенти, предимно от немскоговорящи страни относно установяване и разширяване на търговската им дейност в България;
 • съдействие на международна софтуерна компания при наемане на IT-специалисти от чужбина в българското им подразделение;
 • консултиране на частни клиенти относно трудова мобилност и миграция;
 • Изготвяне и актуализация на документи по прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари и съдействие на клиенти в текущото изпълнение на задълженията им по прилагане на мерките срещу изпиране на пари

 

Образование:

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2012 - 2017), Магистър по право
 • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Саарланд, гр. Саарбрюкен, Германия

 

Членство:

 • Софийска адвокатска колегия

 

Езици:

 • Английски език
 • Немски език