Тихомир е завършил формалното си юридическо образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и му предстои явяване на държавни изпити. Той е адвокатски сътрудник и член на екипа на адвокатското дружество от август 2020 година. Извършва широк набор от дейности, с които допринася за ефективното и качественото протичане на работата на адвокатите и правните консултанти в „Гугушев и партньори“. Тихомир асистира в изготвянето на документация във връзка с граждански, търговски и арбитражни съдопроизводства, а именно във връзка с изготвянето на искови молби, правни проучвания и становища, договори, нотариални покани, обезпечения, заявления за издаване на Европейска заповед за изпълнение. Той снабдява екипа на адвокатското дружество с информация относно ключови нововъведения и изменения в българското законодателство, както и относно практиката на върховните съдилища, следи за движението на всички съдебни дела, водени от представители на дружеството и указва необходимото съдействие в цялостната работа и представяне на екипа.                                                                        

Професионален опит 

 • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (08/2020 – до сега)
  • Адвокатски сътрудник
 • Софийски районен съд (10/2018 – 08/2020)
  • Стажант
 • Софийски градски съд (10/2019 – 02/2020)
  • Стажант
 • Нотариус Маргарита Перусанова, рег. № 236 на НК (03/2019 – 01/2020)
  • Нотариален сътрудник
 • Административен съд - София град (10/2018 – 11/2018)
  • Стажант
 • Районен съд - Видин (06/2017 – 10/2018)
  • Стажант 

Образование 

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет (2015 – до сега)
  • Магистратура в специалност „Право“
 • ПМГ "Екзарх Антим I", гр. Видин (2008-2015) 

Членство 

 • Адвокатски сътрудник към Софийска адвокатска колегия (09/2020 – до сега)
 • Клуб на юриста "Теодор Пиперков" (07/2016 – до сега)

Сертификати

 • Сертификат Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) за владеене на английски език
 • Сертификат Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) за владеене на английски език
 • Сертификат Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch за владеене на немски език

Отличия

 • EUROPA Moot Court Competition, гр. Кавала, Гърция (03/2018)
  • Четвърто отборно място
 • Състезание по гражданско и търговско право - гр. Пловдив, България (04/2019)
  • Първо отборно място
 • Състезание по гражданско и търговско право - гр. Бургас, България (04/2019)
  • Първо отборно място
 • Състезание по гражданско и търговско право - гр. Пловдив, България (04/2019)
  • Първо отборно място
 • Състезание по гражданско и търговско право "Кристиан Таков", гр. София, България (05/2019)
 • Стипендия на Фондация "Кристиан Таков" (10/2019 – 07/2020)
 • Индивидуална награда за постижения в областта на гражданскоправните науки на проф. Огнян Герджиков (10/2019) 

Публикации 

Езици

 • Английски език
 • Немски език