Адв. Теодора Шопова има професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото, включително строителство и обществени поръчки, договорно право, търговски право и други. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2021 г. като част от отдела, предоставящ правно съдействие при разрешаване на трудовоправни и облигационни спорове, предоставя консултации в хода на участие и изпълнение на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Теодора е предоставяла широк спектър от консултации в различни правни сфери, включително в сферата на търговското и вещното право и строителството, процесуалното представителство и текущи правни консултации, свързани с оперативната дейност на своите клиенти.

Професионален опит: 

 • Американски университет в България“ – консултира един от най-престижните университети в страната по трудовоправни и облигационни въпроси;
 • „Отис Лифт“ – консултира българската дъщерна компания на най-големия световен производител на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки по трудовоправни и регулаторни въпроси, свързани със специфичната дейност на компанията;
 • Виктория груп– част от екипа, консултиращ дружеството по облигационноправни, вещноправни и трудовoправни въпроси;
 • „ВиК Шумен“ ООД – част от екипа, представляващ дружеството по търговски спорове, свързани с искови претенции срещу дружеството като възложител по договор за изпълнение на обществена поръчка;
 • Ендевър България, сдружение в обществена полза, част от глобалната мрежа на Ендевър – изготвяне на документи и оказване на съдействие по трудовоправни въпроси;
 • Консултира големи IT компании от САЩ и Западна Европа във връзка със съответствието на дейността им в Република България с действащото в страната законодателство, включително по всякакви трудовоправни въпроси

Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2013 - 2018), Магистър по право
 • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Виадрина, гр. Одер, Германия 

Членство 

 • Софийска адвокатска колегия 

Публикации

Езици 

 • Английски
 • Немски