Адв. Симона Миланова има над 10 години професионален опит в консултиране и представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти в различни сфери на правото, в това число вещно и строително право, административно право и процес, обществени поръчки, трудово и миграционно право, облигационно, търговско и дружествено право, международно частно и търговско право, граждански процес, медицинско и фармацевфично право. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2022 г. като част от отдела, предоставящ правно съдействие в областта на обществени поръчки, административно право и процес, трудово право. Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е предоставяла широк спектър от  правни услуги на възложители и изпълнители на обществени поръчки за изпълнение на големи инфраструктурни и енергийни обекти в страната и чужбина. Управлявала e  проектите на територията на Европа на най-големия азиатски строител на инфраструктурни обекти, който е след първите международни изпълнители в света (ENR’s Top 250 International Contractors). Също така е консултирала изпълнението на ВЕИ проекти в чужбина, изпълнение на обекти от високото строителство в България, както и управлението на дипломатически имоти в чужбина. В допълнение, тя е заклет преводач и външен експерт към АОП.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

Част от клиентите в практиката на Симона в адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ включва:

  • Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – част от екипа, който консултира държавното предприятие във връзка с решаване на възникнал правен спор с изпълнителя на голям инфраструктурен обект
  • „Отис Лифт“ – консултира българската дъщерна компания на най-големия световен производител на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки по трудово-правни и регулаторни въпроси, свързани със специфичната дейност на компанията
  • „Американски университет в България“ – консултира един от най-престижните университети в страната по трудово-правни въпроси
  • Виктория груп –консултира дружеството по облигационноправни, вещноправни и трудовoправни въпроси
  •  „ВиК Шумен“ ООД – част от екипа, представляващ дружеството по търговски спорове, свързани с искови претенции срещу дружеството като възложител по договор за изпълнение на обществена поръчка;
  • Консултира големи IT компании от САЩ и Западна Европа във връзка със съответствието на дейността им в Република България с действащото в страната законодателство, включително по всякакви трудово-правни въпроси

 

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2005 – 2010), Магистър по право

 

ЧЛЕНСТВО

  • Софийска адвокатска колегия

 

ЕЗИЦИ

  • Английски език
  • Френски език