Росица Танева е част от Счетоводния отдел в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Тя е амбициозен човек, отговорен за множество счетоводни въпроси с компании от различни сфери на бизнеса. Изготвянето на документи, статистики, ДДС декларации, данъчна информация за нуждите на фирмите и мениджмънта, са малка част от нейните задължения. Тя е отговорна за комуникацията с Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и други институции в областта, както и за организирането и съставянето на периодични отчети свързани с целите на дружествата. Най-важната задача за нея е пълното и точно предоставяне на счетоводните ни услуги.

Области на компетентност:

  • Счетоводно и данъчно законодателство

Професионален опит:

  • ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС & АКАУНТИНГ (2022- до сега) - Младши счетоводител
  • НУВО СЪРВИЗ (2021-2022) – Стажант счетоводител

Образование:

  • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2020 - до сега), Бакалавър по финанси
  • Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора (2015-2020), Оперативно счетоводство

Езици:

  • Английски