Рени  е квалифициран юрист с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Тя е дипломиран магистър по право (LL.M.) от Университета за национално и световно стопанство – гр. София и е член на Софийска адвокатска колегия от 2014 г. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ като асоцииран адвокат през 2017 г. и в това  качество консултира клиентите на кантората в областта на сделките с недвижими имоти, трудово право, обществени поръчки и съдейства при разрешаване на различни търговскоправни и облигационни казуси. 

Професионален опит

Част от клиентите, които Рени е консултирала: 

 • „Грийнлайф“ ЕАД – консултира дружествата от групата в процесите по учредяване на право на строеж за строителство на жилищни сгради в гр. София. "ГРИЙНЛАЙФ" ЕАД е водещ инвеститор и строител на недвижими имоти с опит в развитието на висококачествена, уникална архитектура и интериорен дизайн, съвременни жилищни и ваканционни комплекси по Българското Черноморие и в най-големите български ски курорти
 • „ДБ България“ ЕООД – дъщерно дружество на Denia Buildings SLU, която е  част  от  испанския  холдинг  YAIZA TRUST, което работи над големи инвестиционни проекти в страната, строителни проекти на Черно море, проекти в планински и СПА курорти и в столицата София – консултира дружеството във връзка със сделки с недвижими имоти и административни процедури
 • APS Holding S. Czech Republic – част от екипа, който консултира холдинга и дъщерните дружества на територията на Република България по трудовоправни казуси, както и във връзка с подновяване на обезпечения във връзка с несъбрани вземания от длъжници и извършване на процедури по подновяване и нови вписвания на договорни ипотеки на територията на страната
 • „Софтгруп“ АД – иновативна българска ИТ компания специализирана в изготвяне, разработване, имплементация и персонализиране на софтуерни продукти – част от екипа, който консултира дружеството по трудовоправни въпроси
 • „Интелико Сълюшънс“ ООД – българска компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на ИТ – консултира дружеството по трудовоправни въпроси
 • Ендевър България, сдружение в обществена полза, част от глобалната мрежа на Ендевър за промотиране на високоефективното предприемачество – консултира сдружението по трудовоправни въпроси
 • „Агротайм“ ООД – консултира дружеството, както и свързани с него дружества, във връзка с облигационни и регулаторни въпроси, недвижими имоти и административни производства
 • Сириус Секюрити“ ООД – част от екипа, които консултира дружеството и осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията в производство по обжалване на решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка
 • „АСАП“ ЕООД – част от екипа, който консултира дружеството и осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията в производство по обжалване на решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка.

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство (2007 – 2012), Магистър по право
 • УНСС с преподаватели от University Of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA (2011) - Тренировъчен курс по американско административно право
 • УНСС с преподаватели от University Of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA (2012) - Тренировъчен курс по американско корпоративно и наказателно право 

Членства

 • Софийска адвокатска колегия

Езици

 • Английски