Петко е партньор и ръководител на отдела за недвижими имоти и строителство на адвокатското дружество. Извършва широк спектър консултации по въпроси, свързани с недвижими имоти, строителство, данъчно облагане, защита на конкуренцията и на интелектуалната собственост. Също така има богат опит в процесуалното представителство. Петко говори английски и е препоръчан от международните правни директории IFLR1000 и Legal 500. 

Петко Ангелов има „впечатляващ опит и своевременно може да реши и най-сложните казуси“Legal 500 (2019)

Награди и отличия

 • Водещ експерт в сферите на „Сливания и придобивания“ - IFLR1000 (2018 - 2020)
 • Отлечен експерт в сферите на „Недвижимо имущество“, „Енергийно право“ и „Процесуално представителство“ - Legal 500 (2016 – 1018) 

Професионален опит 

Част от клиентите, които Пекто е консултирал: 

 • „Щрабаг“ АГ – консултация на Дружества от групата на Щрабаг АГ във връзка с придобиване, продажба и управление на недвижими имоти в България
 • „Хипо-Алпе Адриа Лизинг“ АД – представителство по дела за защита правата на дружеството по договори за лизинг
 • Държавно предприятие „Железопътна Инфраструктура“ – представителство по дело за защита правата на предприятието във връзка с обществена поръчка за строителство и консултации по договори за обществени поръчки
 • Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура“ – представителство на предприятието във връзка с уреждане на отношенията с Японската агенция за международно сътрудничество (JICA)
 • „Хареон Солар Технолоджи Ко“ Лтд., Китай - придобиване на 4 проекта за фотоволтаични електроцентрали, както и последващо консултиране на данъчното облагане на дружеството
 • „Алпик Холдинг“ АГ, Швейцарияпридобиване на дружества, собственици на два ветроенергийни парка в България
 • „Норд Холдинг“ АД – процесуално представителство в дела по данъчни казуси на Дружества от групата на „Норд Холдинг“ АД
 • „Градус“ АД – консултации на дружество от групата във връзка с недвижими имоти и придобиване на търговски дружества
 • „Грийнлайф“ ЕАД – консултации във връзка с придобиване на недвижими имоти
 •  „Нортридж Кепитъл“, Великобритания – процесуално представителство и консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно-данъчно облагане и инвестиции в сферата на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на българското Черноморие и Полиграфия офис център, София 

Образование  

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2004), Магистър по право
 • „Тексаски университет“, САЩ (2001 – 2002), Американско бизнес право

Членство 

 • Софийска aдвокатска колегия 

Публикации 

Статии в списание Media Law International на следните теми

 • “Обработване на лични данни съгласно новия Регламент за защита на личните данни”, 2018
 • “Фигурата на продуцента и различните разбирания за понятието”, 2017
 • “Изискването за платено разпространение на телевизионните канали в хотелските комплекси”, 2016
 • “Преглед на значението на понятието за скрити търговски съобщения”, 2015 

Езици 

 • Английски