Олга Шопова има 15 години професионален опит в консултирането и представителството на български и чуждестранни корпоративни клиенти в различни области на правото, включително вещно и строително право, административно право и процес, трудово право, корпоративно и търговско право, трудово и осигурително право, данъчно право и процес, процесуално  представителство и съдебни спорове. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2022 г. като част от отдела, предоставящ консултации по сделки с недвижими имоти и строителство. Преди да се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, тя активно упражнява адвокатската професия, защитавайки интересите на водещи компании в областта на производството на захарни изделия, търговията със спортни стоки, производители на автомобили и техните търговски представители в България, строителни предприемачи, производители на хранителни добавки и много други.

Професионален опит:

  • Изготвяне на правни доклади и становища относно корпоративни сливания
  • Комплексно правно обслужване на дружества и неправителствени организации
  • Консултиране и представителство при изпълнение на мащабни индустриални проекти
  • Съдействие при придобиване на поземлени масиви и цялостно провеждане на процедурата по смяна на предназначението на имотите в масива
  • Процесуално представителство на големи работодатели по трудови дела по повод защита от неправомерно уволнение и искове за обезщетение
  • Изготвяне и презентиране на правни доклади (due diligence reports) към собственици на голям брой имоти, относно възможности за бъдеща реализация и инвестиции
  • Процесуално представителство на корпорации по повод неправомерни актове на администрацията и незаконосъобразно наложени санкции

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2004), Магистър по право

Членство 

  • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

  • Английски