Мерал е специалист по ТРЗ в "Гугушев Файнънс енд Акаунтинг". Основните отговорности в ежедневието са свързани с човешките ресурси – назначаване, подготовка на трудов и граждански договор, споразумения при промени в договорените клаузи на договора, прекратяване, водене на регистри на служителите, изготвяне на документи при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и записване на продължителността на трудовия договор, изготвяне на документи за НАП, изготвяне и подаване на декларации, свързани с данъчна и осигурителна информация , изготвяне на ведомости, изготвяне и представяне на декларации пред Националния осигурителен институт и др. 

  Професионален опит 

  • „Гугушев файнънс енд акаунтинг“ ООД (2020) – Специалист ТРЗ
  • Тис Трейдинг ЕООД – преддипломен стаж 

   Образование 

  • Университет за национално и световно стопанство - София (2015г. – 2020г.), Бакалавър по Макроикономика
  • Гимназия с преподаване на чужди езици „ Христо Ботев“ – Кърджали (2010-2015) 

     Езици 

  • Английски
  • Турски
  • Немски