Мартин е квалифициран системен администратор със значителен опит в управлението на сървърни инфраструктури и data-center операции в платформите на Windows. Той ефективно планира, инсталира, конфигурира и оптимизира ИТ инфраструктурите, за постигане на висока достъпност и експлоатационни качества.

Мартин повишава производителността на екипа чрез автоматизиране на работните процеси, осигурява синхрон на всички операционни системи, софтуер, хардуер и процедури с организационната стратегия и стандарти. Отговаря за създаване и предоставяне на решения, свързани с оптимизирането на системите, мрежата и организационното развитие. Той идентифицира проблеми и отстранява неизправности, оценява, контролира и подобрява ИТ инфраструктурата в дружеството с акцент върху възможностите, надеждността, мащаба, сигурността, поверителността на данните и цялостността на системата.

Професионален опит

 • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2014г. – до сега)
  • ИТ Мениджър
  • Системен администратор
 • „Ителиджънт.Нет“ ООД (2013г. – 2014г.)
  • Хардуерна и софтуерна поддръжка, ИТ съпорт
 • „Глобал Уан“ ООД (2013г. – 2013г.)
  • Хардуерна и софтуерна поддръжка, Поддръжка на информационна техника
 • „Плесио Компютърс“ ЕАД (2012г. – 2013г.)
  • Информационни технологии и телефония, Консултант
 • „Мегалан“ ООД (2008г. – 2011г.)
  • Инсталация/Поддръжка/Сервиз, Системен администратор
 • JAR Computers (2008г. – 2011г.)
  • Инсталация/Поддръжка/Сервиз, Хардуерен и софтуерен компютърен специалист

Образование

 • Университетът по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (2019г. – 2020г.)
  • Магистър по информационна сигурност
 • Университетът по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (2018г. – 2019г.)
  • Бакалавър по информационни технологии
 • Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“, гр. София (2014г. – 2017г.)
  • Професионален бакалавър по телекомуникационни технологии и мрежи, Магистърска теза "Анализ на виртуални частни мрежи"

Езици

 • Английски език