Мариян Иванов завършва европейско право в Утрехтски университет, като по време на обучението си набира опит в работата с държавни институции под формата на стаж в МнВР, фокусиран над комуникацията между страните членки и различните  правителствените  органи на Европейския Съюз. В работата му преди Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, Мариян отговаря за предоставяне на протоколни услуги като част от администрацията на президента на Република България, където задълженията му се концентрират главно около колаборация с екипа на Вицепрезидента на Република България. Протоколните задължения му предоставят опит в работата с множество от правителствени организации и държавни гости.

Практическото натрупване на умения в работната му среда, комбинирано с международното му юридическо образование го правят добро допълнение за работата му като Специалист „Бизнес развитие“ в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.

 

Професионален опит:

  • Дирекция „Протокол“ в администрация на президента на Република България(2021г. – 2022 г.)
    • Младши експерт
  • Министерство на външните работи на Република България (2017)
    • Стажант

Образование:

  • Утрехтски университет (2013 г. – 2018 г.)
    • Магистър по европейско право (LLM)

Езици:

  • Английски