Костадинка е партньор и ръководител отдел "Енергийно право, Капиталови пазари и Чуждестранни инвестиции" в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Тя е адвокат с опит в областта на корпоративното и търговското право, капиталовите пазари и публичните дружества. Костадинка специализира и в енергийното право като през последните няколко години консултира придобиването, развитието и експлоатацията на редица енергийни и възобновяеми проекти в България. Костадинка също е водещ адвокат по имиграционни въпроси, издаване на визи, разрешения за пребиваване и гражданство. Костадинка говори английски и е препоръчвана от международните правни директории като Legal 500. 

Клиентите описват адв. Делева като „изключително ефективна“ Legal 500, (2019) 

Професионален опит 

Част от клиентите, които Костадинка е консултирала: 

 • „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ АД, България – консултира дружеството за сертифицирането на ваканционно-развлекателен комплекс „Света София“, на стойност 3,4 милиарда евро, с най-висок клас – приоритетен инвестиционен проект, и сключването на Меморандум за разбирателство с Правителството на Р. България
 • „Смарт Органик“ АД, България консултира преструктурирането на дружеството в акционерно дружество и подготовка му за участие на капиталовия пазар. „Смарт Органик“ АД е една от първите фирми на пазара на био храни в България
 • „Златен лев брокери“ ООД, България – консултира покупко-продажбата на дружеството, дългогодишен лицензиран инвестиционен посредник на капиталовия пазар
 • „Алфа България“ АД, България – консултира прехвърлянето на дружествени активи, оценени на близо 1 милион лева, изпълнено по реда на специална регулаторна процедура и под наблюдението на Комисията за финансов надзор. „Алфа България“ АД оперира на българския регулиран пазар и търгува с ценни книжа повече от 9 години
 • „Грийнлаф“ ЕАД, Българияконсултира дружествата от групата в процесите по преструктуриране, продажба и придобиване на активи. "Грийнлайф" ЕАД е водещ инвеститор и строител на недвижими имоти с опит в развитието на висококачествена, уникална архитектура и интериорен дизайн, съвременни жилищни и ваканционни комплекси по Българското Черноморие и в най-големите български ски курорти
 • „Алтерко“ АД, България – част от екипа консултирал публичното дружество за придобиване на недвижим имот чрез закупуване на дружествени дялове на дружеството, собственик на недвижимия имот. "Алтерко" АД e част от Allterco Group, лидер в телекомуникационната индустрия и търговия и техническо снабдяване на мобилни услуги
 • „Езпада“ АГ, Швейцария – консултира лицензирането на дъщерна компания като търговец на електрическа енергия на българския енергиен пазар от Българската комисия за енергийно и водно регулиране. „Езпада“ АГ, е основана през 2004 г. и разполага с дъщерни дружества в Западна, Централна и Югоизточна Европа, и има активна роля за развитие на европейските енергийни пазари
 • „Ел Бонус“ ЕООД, България – консултира дружеството в процедурата за получаване от Българската комисия за енергийно и водно регулиране на лицензия за търговия с електрическа енергия. „Ел Бонус“ ЕООД е и основен активен координатор на балансиращи групи на българския енергиен пазар
 • „Алпик АГ“, Швейцария – част от екипа консултирал дружеството за придобиване на ветроенергийни паркове с капацитет от 50 MW и лицензирането им, консултира цялостната дейност по производство и продажба на електрическа енергия в страната
 • „Хареон Солар Технолоджи“, Китай – част от екипа консултирал дружеството за придобиване на проекти за възобновяеми енергийни източници в България с капацитет над 90 MW, съдейства за лицензиране на дейността по производство на електрическа енергия, консултира дружеството за спазване съответствието с енергийните регулации и действащото законодателство

Образование 

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1999 – 2005), Магистър по право; 

Членство 

 • Адвокатска колегия – гр. Пазарджик

Публикации

 • "Либерализация на българския енергиен пазар: в края на дългия път" - CEE Legal Matters

https://ceelegalmatters.com/magazine-articles/7677-issue-8-8/18210-liberalization-of-the-bulgarian-energy-market-at-the-end-of-the-long-road

 

Езици 

 • Английски език