Евгени е партньор в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Квалифициран счетоводител, със значителен опит в областта на счетоводството и данъчното право. В своя професионален път взема участие в редица значими сделки по отношение на финансовото и данъчно планиране, участва активно в консултирането на бизнес клиенти както от България, така и от чужбина. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2008 – до сега)
  • Партньор
 • Профит- Мария Ваклинова ЕТ (2004 – 2008 )
  • Асистент на одитор
 • СК Веста (2002 – 2008 )
  • Счетоводител
 • Химимпорт (2001 – 2001 )
  • Стажант счетоводител 

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2002 – 2003), Магистър по счетоводство и контрол
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (1998 – 2002), Бакалавър по счетоводство и контрол
 • Природо-математическа гимназия, гр.Враца (1993 – 1998)

Езици

 • Английски