Даниела е счетоводител към Счетоводна къща Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Основните ежедневни задължения са свързани с цялостното счетоводно обслужване на компании от различни сфери на бизнеса; събира и анализира финансова информация за изготвяне на финансови отчети в съответствие с приетите политики и процедури; банкиране и контролиране на транзакциите на банкови сметки на компаниите; консултиране на клиентите с цел оптимизиране на разходите и работния процес; данъчни консултации по различни казуси с цел намаляване на данъчното бреме; изготвяне на документи за Национална агенция на приходите; изготвяне и подаване на ДДС декларации и декларации свързани с данъчна информация. Изготвя периодични отчети и аналитични справки за нуждите на мениджмънта, изготвя Годишни финансови отчети, Годишни отчети за дейността за нуждите на НСИ, годишни декларации и др.

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2020 – до сега)
  • Счетоводител
 • Грийнлайф (2018 – 2020)
  • Счетоводител
 • Спектър Комс (2005 – 2017)
  • Счетоводител, Човешки ресурси
 • Росен Петров-Куриер Експрес (2010 – 2012)
  • Счетоводител, Човешки ресурси
 • Кераминженеринг (2004-2005)
  • Човешки ресурси, ТРЗ

Образование

 • Университет за национална и световно стопанство, гр. София (2005 – 2007), Магистър "Счетоводство и контрол"
 • ЮЗУ Неофит Рилски, гр. Благоевград (1996-2001), Бакалавър "Публична администрация"

Езици

 • Английски
 • Италиански