Богомил има професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото, в това число дружествено право, вещно право, етажна собственост, строителен контрол и регулация на недвижимите имоти в градската среда, административно процедури, търговски и гражданскоправни договори. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ като асоцииран адвокат през 2022 г. и консултира и съдейства на клиентите на кантората при разрешаване на различни казуси, свързани с недвижимите имоти и облигационни отношения.

Професионален опит: 

  • Консултиране и съдействие на клиенти във връзка със сделки с недвижими имоти и строителство;
  • Изготвяне на договори в целия спектър на облигационното право;
  • Процесуално представителство по спорове, свързани с недвижими имоти, етажна собственост и обжалване на наказателни постановления;
  • Изготвяне на документи за учредяване и промени на търговски дружества;
  • Изготвяне на становища и съдействие по казуси, свързани с различни административни процедури – в това число по Закона за насърчаване на инвестициите, ползване на минерална вода от общодостъпен източник и др.

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2013 - 2018), Магистър по право

Членство 

  • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

  • Английски