Ася е ръководител екип към Счетоводна кантора Гугушев файнънс & акаунтинг. Човек с дългогодишен професионален опит в сферата на счетоводство. Основните акценти в ежедневните ѝ задължения са свързани с цялостното счетоводно обслужване на компании от различни сфери на бизнеса; данъчни консултации по различни казуси; изготвяне на документи за Национална агенция на приходите; изготвяне и подаване на декларации, свързани с данъчна информация. Има натрупан опит в счетоводното отчитане и данъчното облагане на фирми от туристическия бранш. Участва в одитирането на дружества; изготвя периодични отчети и аналитични справки за нуждите на мениджмънта, изготвя Годишни финансови отчети, Годишни отчети за дейността за нуждите на НСИ и Годишни декларации и др.

Професионален опит 

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2008 – до сега)
  • Старши счетоводител
 • СК „Веста” (2003 – 2008)
  • Заместник главен счетоводител
 • М-Компютърс (1998 – 2002)
  • Мениджър
 • СД Интелсофт (1995 – 1998)
  • Организатор
 • ФШБЗИ „Балъкчиев“ (1994 – 1995)
  • Счетоводител
 • Перфект (1993 – 1994)
  • Счетоводител
 • Централен институт за научна и техническа информация (1988 – 1993)
  • Организатор 

Образование 

 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2003 – 2005), Магистър по счетоводство и контрол
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна (1997 – 2002), Бакалавър по финанси и международни финанси
 • 8 СУ „Васил Левски“, гр. София (1984 – 1988) 

Езици 

 • Английски
 • Италиански