Асоциацията е неправителствена организация, която обединява експерти от различни професионални направления в областта на защитата на личните данни, поставили си за цел да развият, популяризират и утвърдят основните принципи, успешните модели и добрите практики за защита на личните данни, да обединят и подкрепят активно други експерти в областта, да създадат корпоративна общност от отговорни компании, да повишат осведомеността на обществото по тази изключително важна тема и да насърчат хората да упражняват своите права.

Освен че съдейства на експертите по защита на личните данни на национално ниво, Асоциацията служи и като ресурсен център за компаниите, които искат да са в течение с текущото законодателство и новите бизнес решения. Експертите от професионална общност на Асоциацията имат възможност да обсъждат чрез форуми, конференции, работни срещи и други подобни, актуални въпроси и новости в областта, да надградят своята експертиза и да намерят вдъхновение за това как да бъдат водещи в културната трансформация на корпоративния и дигиталния свят.

От ноември 2020г., Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ чрез адв. Йоанна Иванова, ръководител отдел „Интелектуална собственост и защита на личните данни“ на кантората, е член на Национална мрежа на длъжностните лица по защита на данните към Асоциацията за зашита на личните данни.